Wednesday, November 21, 2007

Tansu KÜÇÜKÖNCÜ - Profesyonel İlgi Alanları (Başlıca)

TANSU KÜÇÜKÖNCÜ -

PROFESYONEL İLGİ ALANLARI (BAŞLICA)Dr. Tansu KÜÇÜKÖNCÜ


- Yazılım Tasarımı ve Kodlanması :

--- Matematiksel ve İstatistiksel Analiz , Görüntü Analizi , Örüntü Tanıma ,

Yapay Sinir Ağı , Yapay Zeka , Uzman Sistem , Benzetişim

--- DSP , mikroişlemci , mikrodenetleyici

--- Gerçek zamanlı sistemler

--- Gömülü (embedded) sistemler


- Tasarım ve Analiz :
--- Bilgisayar Sistemleri ,
Bilgi Sistemleri ,
Bilgi Teknolojileri Sistemleri
--- Otomasyon Sistemleri ,
Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
--- Görüntü Sistemleri ,
Görüntüleme Sistemleri

- Üretim Sistemi Analizi ( bütün olarak ) ,
Endüstriyel Üretim Sistemi Analizi
( bütün olarak ) :
--- Elektriksel ,
Elektro-mekaniksel ,
Matematiksel ,
İstatistiksel ,
Psikolojik , ve
Ekonomik Analiz
--- Verimlilik ( Üretkenlik ) Performansı Analizi ,
Yapılabilirlik ( Fizibilite ) Analizi


Profesyonel Kişisel Web Sayfası - 1 ( English )
Profesyonel Kişisel Web Sayfası - 2 ( English )

---------------------------------------------------------

Tansu Küçüköncü , TANSU KÜÇÜKÖNCÜ , Tansu Kucukoncu , TANSU KUCUKONCU

Tansu KÜÇÜKÖNCÜ - Uzmanlık Alanları (Başlıca)

TANSU KÜÇÜKÖNCÜ -

UZMANLIK ALANLARI (BAŞLICA)Dr. Tansu KÜÇÜKÖNCÜ


- Yazılım Tasarımı ve Kodlama ( C, C++, Çevirici ( Assembly ) Dili ( Intel 80x86 ) vd pek çok programlama dili ile ),

- Bilgisayar Sistemleri , Bilgi Sistemleri , Otomasyon Sistemleri , Görüntü Sistemleri ,

ve bunların İstatistiksel Modellemeleri.


Bilgisayar Becerileri :
- C , C++
- Pascal , Delphi
- Çevirici ( Assembly) Dili
( Intel 80x86 , Motorola 68xxx )
- LISP , Prolog
- Basic , Visual Basic
- Fortran
- HTML
- SQL
- Khoros
- Matlab , Mathemica
- SPSS , SAS

İşletim Sistemleri :
- Windows
- Unix
- Linux
- DOS

Platformlar :
- Kişisel Bilgisayar
- İş İstasyonu
- Commodore 64

----------------------------------------------------------

Tansu Küçüköncü , TANSU KÜÇÜKÖNCÜ , Tansu Kucukoncu , TANSU KUCUKONCU

Tansu KÜÇÜKÖNCÜ - Profesyonel Tecrübe (Başlıca)

TANSU KÜÇÜKÖNCÜ -

PROFESYONEL TECRÜBE (BAŞLICA)Dr. Tansu KÜÇÜKÖNCÜ


- SCADA / DCS (Supervisory Control and Data Acquisition / Distributed Control System :: Gözetimli Kontrol ve Veri Toplama / Dağıtık Kontrol Sistemi) Sistemi
Tasarımı ve Gerçeklenmesi
( Şehir Elektrik Dağıtım Sistemi için ; Türkiye'de ilk kez )
- Elektrik Üretim Santralı Projeleri
Yapılabilirlik ( Fizibilite ) Analizi
- Bilgi Teknolojileri , Karar Destek , ve
Yönetim Bilgi Sistemleri Tasarımı ve Gerçenlenmesi
- Sistem Analizi ( çeşitli projeler ve sistemler için )
- Görüntü ve Video İşleme Sistem Tasarımı ve Gerçeklenmesi
- Yazılım Geliştirme
( Matematiksel ve İstatistiksel Analiz ,
Görüntü Analizi , Örüntü Tanıma ,
Yapay Sinir Ağı ,
Yapay Zeka ,
Uzman Sistem , Benzetişim )
- Çeşitli guruplara ( lise , lisans , yüksek lisans , doktora düzeyinde ) Bilgisayar ( Bilgisayar Mimarileri , Mikroişlemciler ve Assembly Dili ile Programlama , Sayısal Tasarım , C ve C++ ile Programlama , Fortran ile Programlama , Pascal ile Programlama ) , Elektrik , Elektronik ,
Matematik , İstatistik , Mantık , Fizik , Kimya , İngilizce ve ilişkili konularda
dersler ve kurslar verilmesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için lisans derslerinin ve içeriklerinin belirlenmesi

------------------------------------------------------

Tansu Küçüköncü , TANSU KÜÇÜKÖNCÜ , Tansu Kucukoncu , TANSU KUCUKONCU

Tansu KÜÇÜKÖNCÜ - Kısa Özgeçmişi

TANSU KÜÇÜKÖNCÜ - KISA ÖZGEÇMİŞ


Dr. Tansu KÜÇÜKÖNCÜLisans : ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Son sınıfta Bilgisayar Grubunu seçti, fazladan Biyomedikal Mühendisliği derslerini aldı, ve Bitirme Projesi olarak Nesneye Yönelik Programlamayla uygulama yazılımı geliştirdi.

Aynı bölümden Bilgisayar Ağları , ve Paralel Bilgisayarlar lisansüstü dersleri aldı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Veritabanı lisansüstü derslerini takip etti.

ODTÜ’de uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri çalıştayına katıldı.
Yüksek lisans : ODTÜ Felsefe Bölümü ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Görüntü Analizi , Örüntü Tanıma , Bilgisayarlı Görme , Yapay Sinir Ağları , Yapay Zeka , Bilgisayarlı Dilbilim konuları üzerine açılan bütün lisansüstü dersleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden Bilgisayar Grafiklerinin Matematiksel Temelleri lisansüstü dersini fazladan alarak Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans ders programını fazlasıyla ders alarak tamamladı.

Felsefe Bölümü'nde Bilim Felsefesi , Teknoloji Felsefesi , Dil Felsefesi , Mantık , ve Bilgi Kuramı konularında dersler aldı, ve Bilişsel Bilimler üzerinde yoğunlaştı.

Bulanık Mantık ve Yaklaşımsal Uslamlama üzerine tez hazırladı.

Felsefe ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden aldığı derslerin çoğu, sonradan açılan Enformatik Enstitüsü’nde Bilişsel Bilimler lisansüstü programının temel dersleri oldu.


Doktora : Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü

İstatistik Kuramı , Olasılık Kuramı , Stokastik Süreçler , İleri Düzey İstatistiksel Analiz , Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz , ve Zaman Serileri Analizi konularında dersler aldı.

Yüksek lisans öğrenimi sırasında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Görüntü Analizi , ve Örüntü Tanıma konularında aldığı dersler, doktora derslerine dahil edildi.

Rasgele küme görüntülerinin, matematiksel biçimbilim (morfoloji) yöntemleri, Rasgele Yapay Sinir Ağları, ve Monte Carlo tahmin yöntemleri ile mekansal istatistiksel modellenmesi üzerine doktora tezi hazırladı.

Tez çalışmasındaki tüm görüntü analizi, ve istatistiksel analiz işlemlerini, vd tüm analiz ve hesaplamaları, C++ ile geliştirdiği paket program ile gerçekleştirdi.

İstatistiğin Mühendislik ve Bilişim Bilimleri kesişimindeki Mekansal İstatistik , Stokastik Süreçler , Benzetişim , İstatistiksel Modelleme , Görüntü Analizi , Örüntü Tanıma , ve Yapay Sinir Ağları konularında uzmanlığını geliştirdi.

Uzmanlık Alanları :
Bilgisayar Sistemleri , Bilgi Sistemleri , Otomasyon Sistemleri , ve Görüntü Sistemlerinin
Tasarımı , Analizi ve İstatistiksel Modellemeleri konularında uzmandır.

Üyelikleri : IEEE , SPIE , ve EMO üyesidir.

Yabancı dil : İleri düzeyde İngilizce ve başlangıç düzeyinde Fransızca bilmektedir.

------------------------------------------------------------

Tansu Küçüköncü , TANSU KÜÇÜKÖNCÜ , Tansu Kucukoncu , TANSU KUCUKONCU

Tansu KÜÇÜKÖNCÜ - Öğrenimi

TANSU KÜÇÜKÖNCÜ -

ÖĞRENİMİ


Dr. Tansu KÜÇÜKÖNCÜLisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Öğrenim Dili ( tüm dersler ) : İngilizce

Mezuniyet Projesi :
Nesneye Yönelik Programlama Paradigması ve Gereçleri ile
Uygulama Geliştirme

4. Sınıf Alan Gurubu : Bilgisayar


3. Sınıfta alınan derslerden bazıları ( ve hocalar )
- Sinyal İşleme ( Önder Yüksel )
- Kontrol Sistemleri ( Ersin Tulunay )
- Sayısal Tasarım ( Mehmet Mete Bulut )

4. Sınıfta alınan derslerden bazıları ( ve hocalar ) :
- Bilgisayar Mimarileri I ( Mehmet Mete Bulut )
- Bilgisayar Mimarileri II ( Hasan Güran )
- Mikroişlemciler ( Mehmet Mete Bulut )
- İşletim Sistemleri ( Uğur Halıcı )
- Veri Yapıları ( Uğur Halıcı )
- Kesikli Sinyal İşleme ( Kemal İnan )
- Kesikli Zaman Sistemleri ( Mübeccel Demirekler )
( Kesikli Zaman Kontrol Sistemleri )
- Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler ( Osman Sevaioğlu )
( Sayısal Analiz )
- Biyomedikal Mühendislik ( Ziya İder , Nevzat Güneri Gençer )
- Mühendislik Ekonomisi

1., 2., ve 3. sınıfta alınan diğer bazı dersler :
- Bilgisayar Programlama
- Elektromanyetik I , II , III ( Sencer Koç , Haluk Tosun , Haluk Tosun )
- Elektronik I , II , III ( Sayısal Elektronik ) ( Rüyal Ergül , Murat Aşkar , Hayrettin Köymen )
- Devre Analizi I , II ( İsmet Erkmen )
- Güç Sistemleri ( Sezai Dinçer )
- Elektrik Makinaları I & II ( Bülent Ertan )

Bazı düzenli sosyal etkinlikler :
- Cumhurbaşkanlığı Semfoni Orkestrası ( CSO ) konserleri,

Bazı
sosyal etkinlikler :
- Müzik ( Dinleme , ve İcra )
- Çeşitli Sporlar
- Satranç
- Fotoğrafçılık
- Resim ( Kara Kalem , ve Boyama )
- Fransızca
- Okuma ( Felsefe , Psikoloji , Antropoloji , Bilim Tarihi , Anadolu ve Türklerin Tarihi )
- Arkeoloji Topluluğu ile antik Anadolu yerleşim yerlerine geziler

Yüksek Lisans, Felsefe & Bilgisayar Mühendisliği ( Bilişsel ( Cognitive ) Bilim )

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

( Eylül 1996 )

Öğrenim Dili ( tüm dersler ) : İngilizce

Tez Başlığı : A Critical Survey Of Fuzzy Logic As A Basis For Approximate Reasoning
( Tez Dili : İngilizce )
( Tez Başlığıının Türkçesi : Yaklaşımsal Uslamlamanın Temeli Olarak Bulanık Mantığa Eleştirel Bir Bakış )

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Akın Ergüden

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -nden alınan dersler ( ve hocalar ) :
- Görüntü İşleme ( Fatoş Tünay Yarman Vural )
- Örüntü Tanıma ( Fatoş Tünay Yarman Vural )
- Bilgisayarlı Görme ( Volkan Atalay )
- Yapay Zeka ( Faruk Polat )
- Yapay Sinir Ağları ( Marifi Güler )
- Bilgisayarlı Dilbilim ( Cem Bozşahin )
- Otomatik Akıl Yürütme ( Ferda Nur Civelek Alpaslan )
- Bilgi Mühendisliği ( Mehmet Reşat Tolun )

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü -nden alınan dersler ( ve hocalar ) :
- Bilgisayar Grafiklerinin Matematiksel Temelleri ( Aydın Ersak )

Felsefe Bölümü -nden alınan derslerden bazıları ( ve hocalar ) :
- Bilim Felsefesi ( Ahmet İnam )
- Teknoloji Felsefesi ( Ahmet İnam )
- Dil Felsefesi ( Akın Ergüden )
- Bilgi Kuramı ( Teo Grünberg )
- Mantık I ( Ahmet İnam )
- Mantık II ( Teo Grünberg )
- Bilimsel Yöntem ( Levent Kavas )
- Araştırma Yöntemleri ( Akın Ergüden )
- 17. & 18. Yüzyıl Felsefesi ( Yasin Ceylan )

Felsefe ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden aldığı derslerin çoğu, sonradan açılan Enformatik Enstitüsü’nde Bilişsel Bilimler lisansüstü programının temel dersleri oldu.


* Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -nden kayıt olmaksızın ya da Özel Öğrenci olarak alınan dersler ( ve hocalar ) :
- Nesneye-Yönelik Programlama Dilleri ve Sistemleri ( Asuman Doğaç )
- Veritabanı Yönetim Sistemleri ( Adnan Yazıcı )

* Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü -nden kayıt olmaksızın ya da Özel Öğrenci olarak alınan dersler ( ve hocalar ) :
- Bilgisayar Ağları ( Semih Bilgen )
- Paralel Bilgisayar Mimarileri ( Işık Aybay )


Başlıca İlgi Alanları :
- Bilişsel ( Cognitive ) Bilim
- Akıl Yürütme ( Uslamlama )
- Mantık , Bulanık Mantık
- Görüntü , Görme
- Zeka , Yapay Zeka
- Bilgi Kuramı , Doğruluk , Gerçeklik , Anlam
- Bilim Felsefesi
- Teknoloji Felsefesi
- Dil Felsefesi
- Yararcılık


---------------------------------------------------------------

Doktora , İstatistik

Ankara Üniversitesi

( Mart 2007 )

Tez Başlığı :
Örüntü Analizi ve Görüntü Tanımada Rasgele Yapay Sinir Ağı Kullanımıyla Boolean Rasgele Kümelerin Modellenmesi

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ömer L. Gebizlioğlu

- Ders aşaması Haziran 1997 'de 2 dönemde tamamlandı.
- Doktora Yeterlik sınavı Ekim 1997 'de ilk hakta geçildi, ve tez aşaması başladı.
- Aralık 1997 'de tez önerisi kabul edildi.

Alınan bazı dersler ( ve hocalar ) :
- İleri Düzey İstatistik ( İsmihan Bayramov )
- İleri Düzey Olasılık ( Fazil Aliyev )
- Stokastik Süreçler ( Fazil Aliyev )
- İleri Düzey İstatistiksel Analiz ( İsmihan Bayramov )
- Çok-değişkenli İstatistiksel Analiz ( Ömer L. Gebizlioglu )
- Zaman Serileri Analizi ( Yilmaz Akdi )

- Yüksek Lisans sırasında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -nden alınan Görüntü İşleme ve Örüntü Tanıma konularındaki bazı dersler Doktora ders yüküne aktarıldı.

- Şubat 1998 'de ABD 'de ( San Jose ) Matematiksel Biçimbilim 'i ( Morfoloji ) kuran aynı okuldan 2 akedemisyenden biri olan ( diğeri bazılarınca aynı zamanda Mekansal İstatistiğin de kurucusu kabul edilen Georges Matheron ) Jean Serra ' nın doktora örencisi Luc Vincent 'in Matematiksel Biçimbilim ( Morfoloji ) kursuna katıldı.

Başlıca İlgi Alanları :
- Mekansal İstatistik
- Stokastik Süreçler
- Benzetişim ( Simülasyon )
- İstatistiksel Modelleme
- Görüntü İşleme
- Örüntü Tanıma
- Yapay Sinir Ağları
- Matematiksel Biçimbilim ( Morfoloji )

Bazı sosyal etkinlikler :

Okuma
( Belirsizlik Felsefesi , Medeniyet Tarihi ,
İnsan Hakları , Etik , Hukuk Felsefesi ,
Politik Felsefe , Ekonomi Tarihi ,
Küreselleşme , Açık Toplum )

-------------------------------------------------------

NOT :
- Sadece işini çok iyi yaptığı için, siyasi, etnik, dinsel vd kutuplaşmalardan uzak durduğu halde, Nisan 2002 'de doktorasını bitirmek üzereyken cunta bağlantılı faşist akademisyenlerce öğrenim hakkı gaspedildi, ve yargıdaki faşist unsurların ülkede estirilen faşizm rüzgarlarına verdiği destekle, 5 yıl boyunca doktora diplomasını alması yasa-dışı engellendi.
- Doktora öğreniminin gaspedilmesini ilk tetikleyen faşist akademisyenin doçent ünvanı alırken kullandığı 7 yayını Ağustos 2007'de alanında en büyük uluslararası makale arşivi olan
ABD'deki arXiv tarafından "aşırma , intihal" olduğu için dünyaya duyurularak kayıtlarından çıkartıldı. arXiv aynı anda Türkiye'den 15 akademisyenin 70 yayınının "aşırma , intihal" olduğunu dünyaya duyurarak kayıtlarından çıkardı, bunlardan 5'i bahsedilen faşist akademisyenle aynı şebekedendi ve yayın ortaklarıydı ve 16 "aşırma , intihal" yayın bu şebekenin işiydi. Bu şebeke diğer şebekelerle de bağlantılıydı. Bu olay dünyadaki en meşhur 2 popüler Bilim Dergisinden birisi olan 130+ yıllık İngiliz Nature 'un 6.Eylül.2007 tarihli baskısında (Sayı : 449, 8) Geoff Brumfiel'ın "Turkish physicists face accuisitions of plagiarism" başlıklı yazısıyla tarihteki en büyük intihal vakası olarak, "Türkiye'de aşırmacılık, intihal ayıplanmıyor bile" vurgulamasıyla, dünyaya duyuruldu.

--------------------------------------------------------------

Tansu Küçüköncü , TANSU KÜÇÜKÖNCÜ , Tansu Kucukoncu , TANSU KUCUKONCU

Tansu KÜÇÜKÖNCÜ - Bilgisayar Becerileri

TANSU KÜÇÜKÖNCÜ -

BİLGİSAYAR BECERİLERİDr. Tansu KÜÇÜKÖNCÜ


- C , C++ , Pascal , Delphi ,
- Çevirici ( Assembly ) Dili
( Intel 80x86 , Motorola 68xxx ),
- LISP , Prolog ,
Basic , Visual Basic ,
Fortran ,
HTML ,
SQL
- Khoros
- Matlab , Mathemica
- SPSS , SAS

İşletim Sistemleri :
- Windows , Unix , Linux , DOS

Platformlar :
- Kişisel Bilgisayar , İş İstasyonu ,
Commodore 64

------------------------------------------

Tansu Küçüköncü , TANSU KÜÇÜKÖNCÜ , Tansu Kucukoncu , TANSU KUCUKONCU

Boş Zaman Uğraşıları - Tansu KÜÇÜKÖNCÜ

TANSU KÜÇÜKÖNCÜ -

BOŞ ZAMAN UĞRAŞILARIDr. Tansu KÜÇÜKÖNCÜ


- Müzik ( Dinleyici , İcracı )
- Seyahat
- Fotoğrafçılık
- Spor
( Savunma , Yüzme ( Çanakkale Boğazı'nı 2 kez yüzerek geçti ) , Dalma ( Serbest , Aletli ( Skuba ) ) )
- Satranç ( Türkiye 1. Satranç Ligi eski oyuncusu )

---------------------------------------------------

Tansu Küçüköncü , TANSU KÜÇÜKÖNCÜ , Tansu Kucukoncu , TANSU KUCUKONCU